Metin Sabancı Spastik Çocuklar ve Gençler Eğitim Üretim Rehabilitasyon Merkezi


Site Ana Sayfası

DSC_0036

Merkezimiz fiziksel ve zihinsel engelli çocuk ve gençlere Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme

Kurumu’nun amaç ve görevleri çerçevesinde öncelikle korunma ve bakım hizmeti sunarken,

ailenin ve toplumun birer ferdi olarak engellilerin yaşam haklarının savunucusu ve

sağlayıcısıdır.

Koruyucu-önleyici, eğitici-tedavi edici ve rehabilitasyon amacıyla mesleki yöntem ve

teknikleri kullanarak toplumun bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi ve engellilik konusunda

farkındalık yaratılması çalışmalarımızın ikincil hedeflerini oluşturmaktadır.

Koruma Ve Bakım Öncelikli amacımız Devletimizin koruma altına almış oldugu engelli çocuk ve

gençlerimizin ailesi olmanın vermiş oldugu sorumluluk ve bilinç ile onlara en üst düzeyde

yasam standardı saglayarak , yaşam kalitelerini yükseltecek bakım ve korumayı saglamaktır.

Hizmetlerimizden su ana kadar 350 çocuk genç yararlanmıstır. Halen kuruluşumuzda 72 engelli

çocuk ve genç kalmaktadır.

Tıbbi takip ve tedavi uzman doktor ve saglık ekibi ile engelli çocuk ve gençlerimizin saglık,

ilaç ve tedavi protokolleri takip edilmektedir. Üniversiteler, özel hastaneler, Devlet

hastaneleri, sağlık kuruluşları ve belediyelerin sağlık üniteleri ile işbirliği ile tıbbi takip

ve müdahalleler yapılmaktadır.

Merkezimiz fiziksel ve zihinsel engelli çocuk ve gençlere Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme

Kurumu’nun amaç ve görevleri çerçevesinde öncelikle korunma ve bakım hizmeti sunarken,

ailenin ve toplumun birer ferdi olarak engellilerin yaşam haklarının savunucusu ve

sağlayıcısıdır.

Koruyucu-önleyici, eğitici-tedavi edici ve rehabilitasyon amacıyla mesleki yöntem ve teknikleri

kullanarak toplumun bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi ve engellilik konusunda farkındalık

yaratılması çalışmalarımızın ikincil hedeflerini oluşturmaktadır.

DSC_0033